Wednesday, June 23, 2021
Home Slider Etala Rajender Ko party Shamil Karne ke Liye Khud BJP Walon ka...

Etala Rajender Ko party Shamil Karne ke Liye Khud BJP Walon ka Inteba

Hyderabad- Telangana me iswaqt humarano jamat k sabqe vazire seth etala rajender ki BJP me shamuliyath ka mauzam kafi garm hai aur umeed ki jarhi k13 june ko wo BJP me shamil hojaingye lakin hairath angez taur per badhi tha saham ne telangana bjp k chefbandi sanje kumar per zor diya wo etla rajender ko bjp me jaane ki ijazat deyne k apne party k faisle per nazar sani karey sangh ne huzoor ebadth halka k apne daure k dauranbanmdi sanje ko ek yaadasth pesh ki sangh k numandon ne vazahath ki k agar etal ko bjp shamil kiya jata hai tho dalth bjp chod skte hai kyun na k inho ne police ko dalathon k khilaf chote mukhamat banana k liye excia sagham k sadar tahper apo sumita ne kaha k etla ne police ko bhi hosla afzai ki hai k wo apne gair khanooni jayedaadon k baarey me social media par posting k liye da;lathon per mukhadama darj karey unhon ne ilzam lagaya k jab wo wazir the tho unhon ne police ko kuch be ghunha logon khilaf PT act k thed mukhdama darj knre ka hokum diya.

ALSO READ:Sharmeela ki nai party aur Telangana ke musalmanoun ki hikmat-e-amli

Khable aaze arziyat per gair maujiza khabzon k ilzamath per telangana cabin e per taraf vazir  IRajender Karim nager k huzoorabad me inke hamiyon k janib se shandar itekahbal kiya gaya inho chand din phele qaumi darul hukhumat new deklhi me BJP k sarkrud leaderon k saath mulaqath ki the aur zafrani jamaton me shamliyath per razamandi ka izhar kiya the inke wapisi k baad huzoorbad  ki janib inka shandar isteqbal kkiya gaya ismauqe per road shaum munqeth kiya gaya kamlapura m,andl k shambohni pali k karni party dehath ka unhon ne daura kiya baad e I Rajender apne hamiyn k saath public rally me bhi hisa liya unho ne bhi baad aauzon kamlapur mandal mustaqri me apne makan meapne hamiyon k saath ajlas munqahith kiya bacl rally me inke hamoiyon ki kasirti tedath chila chilati hue dhoop kbauwajut dekhi gayi jinhon ne abiqa wazir ki hmayth me nare bai ki huzoorabad me hukumran TRS  do group me takseem hogye .I Rajender jinho ne is halke hse istefahi pesh krdiya hai is halke me apni taqat ko badhne ki khoshi kr rahe hai